نسخه پایه

20000 تومان
ارسال پیامک
دریافت پیامک
شماره اختصاصی
هر پیامک 18.5 ريال
50 پیامک هدیه

نسخه حرفه ای

40000 تومان
نسخه پایه
ماژول مسابقه و ماژول نظرسنجی
ماژول پاسخگویی هوشمند
هر پیامک 18.5 ريال
100 پیامک هدیه

نسخه سازمانی

60000 تومان
نسخه حرفه ای
ماژول تعریف کاربر و تعیین سطوح دسترسی
ماژول ایمیل کاتالوگ
هر پیامک 18.5 ريال
300 پیامک هدیه
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به وب سایت اکسین پیام می باشد.

طراحی و اجرا توسط دانا پیام